TopGuild

China EU Trade Hunter Thief


Top Guild Top Gold
Hạng
Guild
Cấp
Chủ Guild
Gold
1
H2_NerVerDie
5
TienAo
55292777
2
ThienThai
5
Dan34_01
40683771
3
Strongest
5
ManhMe01
6092168
4
HoiDongDam
5
Khiem_No01
5014108
5
TD_SatThu
5
ThuNo_01
3787019
6
MaFiA_Club
5
TikTok
0
7
CanThoCty
5
TieeuMaDau3
0
8
Visitor
5
Cfm10
0
9
HaiTac
5
PanDa1
0
10
CuongAnhAuTo
5
NDL2
0
11
NatGame
5
Leo1
0
12
TanSatSever
5
_6789_
0
13
LinhDanhThue
5
ChiPheoSRO
0
14
GietCho
5
DangBeo
0
15
ACE___XungBa
5
My
0
16
SoulKeepers
5
Pure
0
17
YangHo
5
DamXongTr0c
0
18
Xx_Speed_xX
5
CucKyGheGomA
0
19
NamDinh_Pro
5
_QuackTinh_
0
20
AE_NghiAn
3
HND1
0
21
__HoangDe__
3
1S
0
22
G_HaiPhong
3
F11
0
23
xX_FaMiLy_Xx
3
TX1
0
24
HangVuong
3
NgonThiBaVao
0
25
fam001
3
1233
0
26
NewSky
3
Pow02
0
27
HonXenCiTy
3
BoBoBo
0
28
16_ClupG
2
TrL1
213679332
29
TranCuongFC
2
TranCuong
110244390
30
TN_HP
2
ThanhTruc3
52793195
31
Stronger
2
ManhMe1
3958212
32
BlueTequila
2
Nat
1923067
33
DongAnh_HN
2
HML8
1500000
34
PhatXitDuc
2
PhatXitDuc
13524
35
GhostRider
2
KatyKaty
0
36
TheSun
2
TheLight
0
37
UnderGround
2
Lost_PA
0
38
GodOfWar
2
ChienThanNo1
0
39
NguoiPhanXu
2
KhaiSoKhanh
0
40
SeaBank
2
SandHoo
0
41
Royal
2
SieuSaleBDS
0
42
VietNamNo1
2
So1VietNam
0
43
BTTT
2
HoTro_
0
44
WeAreFamily
2
RedBull
0
45
Gold_Gold
2
AN_ND
0
46
DongDang
2
Bow001
0
47
HaiPhong
2
Tx_2
0
48
FamNatSever
2
NhanTam1
0
49
WWWWWWWWWWWW
2
4Q
0
50
HaiDuong
2
TieuBao12
0

►✅ Alphatest :31/05/2022 8h
►✅ OpenBeta : 13h00 Chủ Nhật ngày 05/06/2022
IP : 103.90.225.7 Port : 15779
✅THÔNG TIN SEVER
►✅🎁Giải thưởng đua top
🎁- Tốp 1: 1tr VND (50% VND va 50% Silk)
🎁- Tốp 2: 6000 silk
🎁- Tốp 3: 4000 silk
🎁- Tốp 4: 2000 silk
🎁- Tốp 5 -> 10: 1000silk
🎁- Lưu ý: 1 IP Chỉ 1 Giải Duy Nhất
🎁 - Giải chia làm 2 Asia và EU riêng
►✅📣Thông Báo ►✅- Item :D13 Som + Sun D13 ---->ASIA + EU
►✅- Sever Thúc đẩy ae Jod đánh nhau
►✅- Sever Giới Hạn: Full Time
►✅- Giới hạn : 10 acc /PC, 2 acc Job/PC
►✅- Ghost 0s
►✅- Mastery:360
►✅- Rate exp x100, Drop x2
►✅- Rate alchemy : random ( max 15 đã 2+)
►✅- GKT bột mm bình thường: 1->4 100% |4->5 50% |5->6 30% |6->7 15% | 7 trở lên random
►✅- GKT bột mm VIP: 1->6 100% |6->7 30% |7->8 15% | 8 trở lên random
►✅- GKT Narsun 1>>10 100% ( YÊu Cầu BMM cấp 1 )
►✅Khoá đôn hoàng thạch động và Lăng Mộ
►►( Mob Lăng Tần được chuyển ra Sơn Tặc Trại và Di chỉ cổ đại )
►►( Mob Jupiter được chuyển ra Samarkand )
►✅Drop D13 SOM SUN quái 118 + 119
✍- Bán Buf Học Viện Bán Tại Shop, Buff Kim Cương ( Bán Tại Shop)
✍- Khoá kéo Học Viện
✍️- Buôn 3 thành: Trường An -> Đôn hoàng -> Hoà điền
✍️- Hàng Đặc Biệt Mở lúc 20h00 Tại Di chỉ Niya
►✅- Khoá đi theo khi mặc job
►✅- Out 1s hoặc 60s đều mất hàng
►✅ Khoá buôn đêm 12h-8h
►✅ Nghiêm Cấm 2 Job
►✅ Lưu ý :NPC Shop giữa thành Trường An
►✅ Open :Khởi tạo nhân vật: Set sun D10+8 full blue cs 100%
►✅ Pet Nhặt Đồ 3 Ngày
🏧Mốc nạp silk Sever SRO AWAY ( 100% Trong thời gian đua Top , 50% T7 va CN)
►► 100k 2000 silk
►► 200k 5000 silk
►► 300k 8000 silk
►► 400k 11000 silk
►► 500k 15000 silk
►► 1000k 35000 silk
🏧Chuyển Khoản ATM
🏧Chủ TK : DAO VAN TU
🏧STK : 2510150986007 - MBank
Chuyển khoản vui lòng điền nội dung là tên Tài khoản ingame. Chụp lại màn hình và gửi cho AD