TopJob

China EU Trade Hunter Thief


Top Guild Top Gold
Hạng
Tên Job
Level
Exp
Rare
1
TS_HuHuHuHu
7
530152101
2
GC_Ruby
7
416099006
3
TS_OngCanKil
7
403698866
4
GC_BeHatLu
7
325761575
5
TS_MutToTrym
7
325067450
6
TS_Queen
7
170475093
7
TS_BomRoi
7
134052309
8
TS_ConCac
7
110212721
9
TS_Money_
7
102220609
10
GC_GaiMotCon
7
100459286
11
TS_MotCaiTen
7
98126477
12
TS_LozTo_so1
7
82524881
13
GC_NA
7
55158118
14
TS__83__
7
14738260
15
MutMat
7
7090739
16
TS_AE14
7
4373999
17
TS_TraiDaoT
3
2162875
18
LDT_DOREMON
3
1661066
19
Sun
2
563583
20
BT01
2
285881
21
DatDaiCa
1
0
22
BN_1989
1
0
23
Big_BiBi
1
0
24
Big_DX_Troc_
1
0
25
AE_er
1
0
26
AND_KhoaiTo
1
0
27
MFA_MrPhuong
1
0
28
MFA__GauMeo_
1
0
29
LDT_SatThu
1
0
30
VCCC
1
0
31
BaVoDayMaNut
1
0
32
Big_SayGirl
1
0
33
LDT_VND
1
0
34
DucBry1
1
0
35
CongAnHuyen
1
0
36
Big_Muc1Nang
1
0
37
One_Chamon
1
0
38
TS__BanhBeo
1
0
39
Big__maco
1
0
40
HT_Provkl
1
0
41
Big_Troyyyyy
1
0
42
Big_LaLisa
1
0
43
NguLonThatSu
1
0
44
ONEFOX
1
0
45
HaMinh
1
0
46
Big__LiVer
1
0
47
TS_BeNhi
1
0
48
Spy_away
1
0
49
P_LoVe_H
1
0
50
HunterCuiBap
1
0

►✅ Alphatest :31/05/2022 8h
►✅ OpenBeta : 13h00 Chủ Nhật ngày 05/06/2022
IP : 103.90.225.7 Port : 15779
✅THÔNG TIN SEVER
►✅🎁Giải thưởng đua top
🎁- Tốp 1: 1tr VND (50% VND va 50% Silk)
🎁- Tốp 2: 6000 silk
🎁- Tốp 3: 4000 silk
🎁- Tốp 4: 2000 silk
🎁- Tốp 5 -> 10: 1000silk
🎁- Lưu ý: 1 IP Chỉ 1 Giải Duy Nhất
🎁 - Giải chia làm 2 Asia và EU riêng
►✅📣Thông Báo ►✅- Item :D13 Som + Sun D13 ---->ASIA + EU
►✅- Sever Thúc đẩy ae Jod đánh nhau
►✅- Sever Giới Hạn: Full Time
►✅- Giới hạn : 10 acc /PC, 2 acc Job/PC
►✅- Ghost 0s
►✅- Mastery:360
►✅- Rate exp x100, Drop x2
►✅- Rate alchemy : random ( max 15 đã 2+)
►✅- GKT bột mm bình thường: 1->4 100% |4->5 50% |5->6 30% |6->7 15% | 7 trở lên random
►✅- GKT bột mm VIP: 1->6 100% |6->7 30% |7->8 15% | 8 trở lên random
►✅- GKT Narsun 1>>10 100% ( YÊu Cầu BMM cấp 1 )
►✅Khoá đôn hoàng thạch động và Lăng Mộ
►►( Mob Lăng Tần được chuyển ra Sơn Tặc Trại và Di chỉ cổ đại )
►►( Mob Jupiter được chuyển ra Samarkand )
►✅Drop D13 SOM SUN quái 118 + 119
✍- Bán Buf Học Viện Bán Tại Shop, Buff Kim Cương ( Bán Tại Shop)
✍- Khoá kéo Học Viện
✍️- Buôn 3 thành: Trường An -> Đôn hoàng -> Hoà điền
✍️- Hàng Đặc Biệt Mở lúc 20h00 Tại Di chỉ Niya
►✅- Khoá đi theo khi mặc job
►✅- Out 1s hoặc 60s đều mất hàng
►✅ Khoá buôn đêm 12h-8h
►✅ Nghiêm Cấm 2 Job
►✅ Lưu ý :NPC Shop giữa thành Trường An
►✅ Open :Khởi tạo nhân vật: Set sun D10+8 full blue cs 100%
►✅ Pet Nhặt Đồ 3 Ngày
🏧Mốc nạp silk Sever SRO AWAY ( 100% Trong thời gian đua Top , 50% T7 va CN)
►► 100k 2000 silk
►► 200k 5000 silk
►► 300k 8000 silk
►► 400k 11000 silk
►► 500k 15000 silk
►► 1000k 35000 silk
🏧Chuyển Khoản ATM
🏧Chủ TK : DAO VAN TU
🏧STK : 2510150986007 - MBank
Chuyển khoản vui lòng điền nội dung là tên Tài khoản ingame. Chụp lại màn hình và gửi cho AD