TopJob

China EU Trade Hunter Thief


Top Guild Top Gold
Hạng
Tên Job
Level
Exp
Rare
1
YH_MOM_____
7
21550607
2
YH_SuSu
7
14452035
3
YH_SugDady
7
5963338
4
YH_ChimCuGay
7
5438482
5
LDT_Win
7
5221072
6
YH___TROC___
7
4241790
7
LDT_TocXoan
7
4037472
8
LTD_SiuNhun_
7
3992637
9
LDT_Stella_
7
3129231
10
YH_Ngheo7
7
3031899
11
LDT_CaChep
7
2520811
12
LDT_CPheO
7
2175902
13
LDT_XXX
7
1971971
14
LDT_OZeO
7
1334499
15
YH_BoGia_
7
616281
16
lLDT_HaDestt
7
377512
17
LDT_HaDesst
7
377318
18
LDT_Luisvuit
7
126146
19
YH_29Y1
6
430978
20
YH_Soul
5
867278
21
TheGioiAo
5
509242
22
YH_Mom
5
504433
23
ND_QuackTinh
4
1077855
24
BuThietChuu
4
1031413
25
YH_SugBaby
4
330331
26
Cuop_Can
2
448073
27
SK_Zeus
1
9551
28
LDT_TKhach
1
4969
29
BopVu3Em
1
474
30
GC_PhieuBat_
1
0
31
____BoGia___
1
0
32
TS_Dragon1
1
0
33
BoXinNhehihi
1
0
34
Manh_QuayVit
1
0
35
CSCD
1
0
36
LDT_Meo
1
0
37
ChayHo
1
0
38
a1a
1
0
39
LDT_Amen
1
0
40
LDT_NiemTin
1
0
41
GC_MaiDinh
1
0
42
99999
1
0
43
LDT__1Dem__
1
0
44
LDT_PineWork
1
0
45
LDT_FBI
1
0
46
TS__________
1
0
47
ADN_ThamLang
1
0
48
TS_GietCho
1
0
49
LDT_HP
1
0
50
Ts___1999
1
0

►✅ Alphatest :31/05/2022 8h
►✅ OpenBeta : 13h00 Chủ Nhật ngày 05/06/2022
IP : 103.90.225.7 Port : 15779
✅THÔNG TIN SEVER
►✅🎁Giải thưởng đua top
🎁- Tốp 1: 1tr VND (50% VND va 50% Silk)
🎁- Tốp 2: 6000 silk
🎁- Tốp 3: 4000 silk
🎁- Tốp 4: 2000 silk
🎁- Tốp 5 -> 10: 1000silk
🎁- Lưu ý: 1 IP Chỉ 1 Giải Duy Nhất
🎁 - Giải chia làm 2 Asia và EU riêng
►✅📣Thông Báo ►✅- Item :D13 Som + Sun D13 ---->ASIA + EU
►✅- Sever Thúc đẩy ae Jod đánh nhau
►✅- Sever Giới Hạn: Full Time
►✅- Giới hạn : 10 acc /PC, 2 acc Job/PC
►✅- Ghost 0s
►✅- Mastery:360
►✅- Rate exp x100, Drop x2
►✅- Rate alchemy : random ( max 15 đã 2+)
►✅- GKT bột mm bình thường: 1->4 100% |4->5 50% |5->6 30% |6->7 15% | 7 trở lên random
►✅- GKT bột mm VIP: 1->6 100% |6->7 30% |7->8 15% | 8 trở lên random
►✅- GKT Narsun 1>>10 100% ( YÊu Cầu BMM cấp 1 )
►✅Khoá đôn hoàng thạch động và Lăng Mộ
►►( Mob Lăng Tần được chuyển ra Sơn Tặc Trại và Di chỉ cổ đại )
►►( Mob Jupiter được chuyển ra Samarkand )
►✅Drop D13 SOM SUN quái 118 + 119
✍- Bán Buf Học Viện Bán Tại Shop, Buff Kim Cương ( Bán Tại Shop)
✍- Khoá kéo Học Viện
✍️- Buôn 3 thành: Trường An -> Đôn hoàng -> Hoà điền
✍️- Hàng Đặc Biệt Mở lúc 20h00 Tại Di chỉ Niya
►✅- Khoá đi theo khi mặc job
►✅- Out 1s hoặc 60s đều mất hàng
►✅ Khoá buôn đêm 12h-8h
►✅ Nghiêm Cấm 2 Job
►✅ Lưu ý :NPC Shop giữa thành Trường An
►✅ Open :Khởi tạo nhân vật: Set sun D10+8 full blue cs 100%
►✅ Pet Nhặt Đồ 3 Ngày
🏧Mốc nạp silk Sever SRO AWAY ( 100% Trong thời gian đua Top , 50% T7 va CN)
►► 100k 2000 silk
►► 200k 5000 silk
►► 300k 8000 silk
►► 400k 11000 silk
►► 500k 15000 silk
►► 1000k 35000 silk
🏧Chuyển Khoản ATM
🏧Chủ TK : DAO VAN TU
🏧STK : 2510150986007 - MBank
Chuyển khoản vui lòng điền nội dung là tên Tài khoản ingame. Chụp lại màn hình và gửi cho AD